Passage

Nmap User Root Następnie widać, kilka punktów zaczepienia takich jak CUPS, wersja SUDO itp. ale nic nie daje konkretnych wyników. Ostatecznie w procesach widać odpalony USBCreator jako root.Na internecie można znaleźć arktykuł jak eskalować uprawnienia przy pomocy tej usługi, która nie sprawdza uprawnień użytkownika tylko fakt czy dany użytkownik należy do grupy SUDO. Korzystając z … Read morePassage